Kulturtunets røde metallegg

Rødt egg, bildeMange lurer på hva dette er, og det skal vi gjerne fortelle. Det er en fortøyningsbøye.

I tidligere tider, før det kom store nok kaier i Bergen, eller båter måtte ligge ute på reden av en eller annen grunn, var det mange slike bøyer i bruk på havnen, enten i Sandviken, Skuteviken, på Vågen, Laksevåg eller Puddefjorden.

Bøyene ble laget i Bergen, klinket sammen av solid jern. De var forankret på bunnen med store lodd, og fra krokene i toppen gikk det fortøyningstrosser opp til båtene ̶ eller skipene. Jevnlig ble de sjekket for rust, og iblant tatt på land for å rengjøres og mønjes. Dykkere tok seg ned på bunnen for å kontrollere at sjaklene satt som de skulle og ikke skrudde seg ut.

På begynnelsen av 1970-årene lå «Statsraaden» fortøyd  på Vågen, i nettopp slike bøyer.

På begynnelsen av 1970-årene lå «Statsraaden» fortøyd på Vågen, i nettopp slike bøyer.

Bøyen på Kvalheim har tilhørt Bergen havnevesen, men på begynnelsen av 1980-årene kjøpte Gunnar Namtvedt den for å bruke bøyen ved sitt anlegg i Florvåg på Askøy. Da han ikke hadde nytte av den lenger, overtok Karstein Vågenes monsteret og fraktet den til Kulturtunet.