Kulturtunet på Radøy – hvem er vi?

ut-naustdoera-redKulturtunet på Radøy er et frittstående, privat foretak drevet på ideell basis.

Her er utstillinger om kystkultur med gamle båter og fiskeredskaper i et grindaverksnaust.

Smien er fullt utstyrt med esse og gamle redskaper.

I hovedhuset er det fast utstilling med gamle snekkerredskaper, skomakerverktøy og bilder.

Andre etasje er satt av til varierende utstillinger med hovedvekt på lokalmiljø i Radøy og Nordhordland.

På sikt skal det også bygges opp et lite bibliotek med litteratur fra krigstiden, med hovedvekt på innsats i og fra Nordhordland.

I smien

I smien