Åpningstider

I 2015 har vi åpent søndag 28. juni, søndag 26. juli, søndag 30. august og søndag 27. september, alle dager fra 12-16.

I tillegg har vi åpent i forbindelsen med Kystsogevekene lørdag 5. september kl. 12-16.